OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANIH PRIGOVORA

SUKLADNO ČLANKU 6. TOČKA 3. ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU KORISNICI USLUGA PISANI PRIGOVORO MOGU PODNIJETI U POSLOVNOM PROSTORU, KAO I PUTEM E-MAILAcetina_raft@hotmail.com

NA PRIGOVOR ĆE BITI ODGOVORENO U ROKU OD 15 DANA